מהי ועדה להפסקת הריון

כל אישה אשר מעוניינת לסיים את הריונה באופן יזום, צריכה לעמוד בפני ועדה להפסקת הריון אשר תקבע האם קיימת עילה מוצדקת לביצוע ההפלה או לא. רק לאחר אישור הועדה ניתן לבצע הפלה מלאכותית וכל דרך אחרת מפרה את חוקי המדינה. להמשך קריאה

הפלה פרטית – עקרונות מנחים

לאחר קבלת אישור מהוועדה הרפואית להפלה עומדות בפני האשה שתי אפשרויות – לעבור את ההפלה בבית חולים ממשלתי או פרטי. הפסקת הריון פרטית הינה יקרה יותר אך לא בכדי, שכן היא כוללת אלמנטים חשובים ביותר אשר כה נדרשים לאישה במצב רגיש זה . להמשך קריאה